Επικαιροποίηση – Συνάντηση στο Υπουργείο την Τετάρτη 13/02, σε συνέχεια της παρέμβασης στην ανοιχτή συζήτηση με ομιλητή τον Υφυπουργό Εργασίας

Κατά την παρέμβαση μας σε εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Πετρόπουλο, υφυπουργό εργασίας, του θέσαμε ερωτήσεις οι περισσότερες από τις οποίες δεν απαντήθηκαν. Αντιθέτως, ο υφυπουργός μας παρέπεμψε σε συνάντηση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει την Δευτέρα 11/2 στις 13:00 στο υπουργείο, αλλά μετατέθηκε από το υπουργείο για την Τετάρτη 13/2 στις 14:00.  Εκεί θα διατυπώσουμε τις διεκδικήσεις και τα ερωτήματα που ακολουθούν:

Διεκδικήσεις για να δοθεί διέξοδος στους εγκλωβισμένους στο ασφαλιστικό χρέος

 1. Αφαίρεση οφειλόμενων εισφορών για μη παρεχόμενες υπηρεσίες, καταργηθέντες κλάδους και αμφισβητούμενες οφειλές,

  και συγκεκριμένα:

  – Εισφορές υγείας: οι οφειλέτες ήταν αποκλεισμένοι από παροχές υγείας

  – Χρέωση υπέρ ΟΑΕΔ: οι οφειλέτες ήταν αποκλεισμένοι από επίδομα ανεργίας

  Ειδική προσαύξηση (για τους μηχανικούς- καταργημένος κλάδος)

  – Αναδρομικές εισφορές (των μηχανικών) : εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ κατόπιν προσφυγής εναντίον τους από το ΤΕΕ

  – Αφαίρεση τόκων και προσαυξήσεων στο 100% – γιατί οι οφειλές δεν δημιουργήθηκαν με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου (έχει αναγνωριστεί επίσημα από την πολιτεία ότι ήταν αποτέλεσμα της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών λόγω της οικονομικής κρίσης)

 2. Επανυπολογισμός οφειλών με βάση τα πραγματικά εισοδήματα – όπου προκύπτουν χαμηλότερες χρεώσεις

 3. Για την οφειλή που απομένει μετά τα παραπάνω, να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο πολλαπλών επιλογών ώστε κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να επιλέξει με βάση την πραγματική του κατάσταση:

  – Πάγωμα για το διάστημα στο οποίο ο οφειλέτης δεν έχει επαρκές εισόδημα από το επάγγελμά του

  – Μακροχρόνια Ρύθμιση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με μηδενικό επιτόκιο. Τα ποσά των δόσεων να καθορίζονται κατόπιν αφαίρεσης εύλογων (αξιοπρεπών) δαπανών διαβίωσης, τρεχουσών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων του οφειλέτη

  – Διαγραφή μέρους ή όλου του οφειλόμενου ποσού, εφόσον η εξυπηρέτηση της ρύθμισης δεν προκύπτει από τη σημερινή οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, μετά από αίτηση του.

 4. Άμεση απόδοση των Συντάξεων σε όλους τους δικαιούχους ασφαλισμένους, σε συνδυασμό με πρόβλεψη για:

  – Ουσιαστική Αύξηση του ορίου οφειλών προς το ασφαλιστικό ταμείο, όσον αφορά το δικαίωμα συνταξιοδότησης

  – Θέσπιση της δυνατότητας συμψηφισμού των (ως άνω εκκαθαρισμένων) οφειλών με ενδεχόμενες παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος (π.χ. Εφάπαξ)

  – Αύξηση των ετών που μπορεί να “εξαγοράσει” ο οφειλέτης προκειμένου να αποκαταστήσει τη σύνταξή του

 5. Μέχρι να ρυθμιστούν όλα τα παραπάνω, άμεση Άρση όλων των ‘μέτρων αναγκαστικής είσπραξης’ (που έχουν ως στόχο την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων των ασφαλισμένων οφειλετών) από πλευράς ΚΕΑΟ

 6. Δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στις υπηρεσίες που αφορούν την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ΠΕΔΥ / ΕΟΠΥΥ) για όλους, ανεξαρτήτως οφειλών.

 7. Άρση κάθε μέτρου περιορισμού άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω οφειλών (εξαιρούνται οι οφειλές εργοδοτικών εισφορών)

 8. Διαγραφή υποχρεώσεων – που έχουν χρεωθεί άδικα και σε προφανή αναντιστοιχία με το εισόδημά τους – για τους άνεργους και υποαπασχολούμενους ασφαλισμένους

Ερωτήσεις – διευκρινίσεις

 1. Ο όποιος επανυπολογισμός ή ρύθμιση θα γίνει με νόμο ή με υπουργική απόφαση βασισμένη στον εξωδικαστικό;
 2. Ο επανυπολογισμός που προτείνεται θα είναι για όλους, ώστε να αποκατασταθούν οι προηγούμενες αδικίες, ή μόνο για αυτούς που θα υπαχθούν στη ρύθμιση;
 3. Ο επανυπολογισμός θα γίνει και για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις;
 4. Αν κάποιος απωλέσει παλιότερη ρύθμιση θα μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση;
 5. Τι προβλέπετε για επαναυπολογισμό των οφειλών πριν το 2002;
 6. Σύμφωνα με δημοσιεύματα όποιος δεν ενταχθεί στην ρύθμιση θα μπει άμεσα στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ άρα θα κατασχεθούν τα όποια περουσιακά του στοιχεία. Ισχύει το δημοσίευμα ή υπάρχει πρόβλεψη για όσους δεν ενταχθούν στην ρύθμιση λόγω αντικειμενικής οικονομικής δυσπραγίας;
 7. Κυκλοφορούν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δεν είναι σίγουρη η εφαρμογή του επανυπολογισμού για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ. Τα διαψεύδετε; Τι ακριβώς θα εφαρμόσετε για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ -και ειδικότερα για αυτούς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ;
 8. Σε περίπτωση επανυπολογισμού, θα συμπεριληφθούν σε αυτόν και κλάδοι επικουρικού και εφάπαξ ή μόνο της κύριας σύνταξης;
 9. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τις κατηγορίες ασφαλισμένων που ο “επανυπολογισμός” μειώνει ελάχιστα ή καθόλου τις οφειλές, αλλά έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο χρέος κατά τα χρόνια της κρίσης;. Ειδικά για τους προ του 1993 ασφαλισμένους μηχανικούς; (Βλ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1993)
 10. Προτίθεστε να διαγράψετε τις οφειλές για μη παρεχόμενες υπηρεσίες και καταργημένους κλάδους (υγεία, ΟΑΕΔ, ειδική προσαύξηση); (καταχρηστικός χαρακτήρας εγκυκλίων, όπως η Δ.15 / Δ΄ / 21522 / 553 – 26 / 6 / 2018 που αφορά τη μη επιστροφή/συμψηφισμό των εισφορών για την ειδική προσαύξηση ενώ αυτή έχει καταργηθεί)
 11. Προτίθεστε να καταργήσετε τα αναδρομικά, τη στιγμή που αυτά είναι επιπλέον ποσοστά επί των διαφόρων κλάδων μη προβλεπόμενα από τον ισχύοντα νόμο;
 12. Ποιο προβλέπεται να είναι το επιτόκιο της ρύθμισης;
 13. Θα διατηρηθεί η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ως προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης;
 14. Σας ενημερώνουμε ότι οι αναδρομικές διαγραφές συναδέλφων μας από το ταμείο δεν διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες – οι οποίες επικαλούνται «υποστελέχωση». Αποτέλεσμα να αποστέλλονται και στο ΚΕΑΟ οι οφειλές ανθρώπων για περιόδους που δεν ασκούσαν καν το επάγγελμα του μηχανικού. Πώς θα ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση, τον επανυπολογισμό κλπ, εάν εκκρεμεί ακόμα η αναδρομική διαγραφή του;
 15. Πολλοί συνάδελφοι με κλειστά βιβλία πριν την 1-1-2017 συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται και να χρεώνονται ως Αυτοαπασχολούμενοι, παρόλο που έχουν ενημερώσει το ταμείο με τα απαραίτητα έγγραφα (μη εφαρμογή του Ν. 4488/2017 (άρθρο 20) που έχει καταργήσει την Ασφάλιση Ιδιότητας). Ποιές κινήσεις θα κάνετε σε σχέση με αυτό το θέμα για να μη συνεχίσουν να χρεώνονται εισφορές προς τον ΕΦΚΑ; Πως θα ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση, τον επανυπολογισμό, κλπ, εάν έχει χρεωθεί ποσά που δεν οφείλει;
 16. Τί θα κάνετε για την υπολειτουργία του τ. ΤΣΜΕΔΕ και την πολύ κακή εξυπηρέτηση των μηχανικών που απευθύνονται στις υπηρεσίες του;
 17. Όσοι μπαίνουν σε ρύθμιση στο ταμείο συνεχίζουν να φαίνονται στην ΑΑΔΕ ότι έχουν εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισπράξουν χρήματα από την εφορία, είτε επιστροφή φόρου είτε ποσά που έχουν πολλαπλώς κατασχεθεί. Τι θα κάνετε γι’ αυτό;
 18. Μέχρι την τελική διασαφήνιση των οφειλών, τι προτίθεστε να κάνετε με το ΚΕΑΟ;
 19. Τί προτίθεστε να κάνετε για τα λάθη και τις παρατυπίες του ΚΕΑΟ κατά την αποστολή “Ατομικών ειδοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών”; (αποτελούν “πράξεις ταμειακής Βεβαίωσης Οφειλής”, χωρίς προηγουμένως να έχει συνταχθεί η απαιτουμένη ‘Ανάλυση χρεώσεων’ και χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκυρη και έγκαιρη κοινοποίηση της στον οφειλέτη και η ενημέρωση για την από μέρους του δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση. Επίσης υπάρχει ασυμβατότητα των Υπ. Αποφάσεων (58039 / 3275 / 28.12. 2016 και 29715 / 2410 / 30. 5. 2018) με τον ισχύοντα Νόμο (Ν.4172/13)).

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1993

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ το 2016

Εισφορολογητέο εισόδημα : 8.320,20€

Κύρια σύνταξη: 20,00%*8.320,20 = 1.664,04€

Αναδρομικά κύριας σύνταξης: 02,00%*8.320,20 = 166,40€

Υγεία: 06,45%*8.320,20 = 536,65€

Αναδρομικά υγείας: 00,65%*8.320,20 = 54,08€

Επικουρικό: 06,00%*8.320,20 = 499,21€

Αναδρομικά επικουρικού: 00,60%*8.320,20 = 49,92€

Εφάπαξ: 04,00%*8.320,20 = 332,81€

Αναδρομικά εφάπαξ: 00,40%8.320,20 = 33,28€

Ειδική προσαύξηση: 12,00%*8.320,20 = 998,42€

Ειδική προσαύξηση αναδρομικά: 02,00%*8.320,20 = 166,41€

ΟΑΕΔ: 120,00€

Σύνολο: 4.621,22€

Έτη: Χ 8,00

Σύνολο στα 8 έτη 36.969,76€

Προσαυξήσεις περίπου 30% 11.090,93€

Σύνολο οφειλής: 48.060,69€

Η (ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

(αφορά εισφορολογητέο εισόδημα 0 – 7.800€)

Ελάχιστο εισφορολογητέο εισόδημα : 7.800,00€

Κύρια σύνταξη: 20,00%*7.800,00 = 1.560,00€

Αναδρομικά κύριας σύνταξης: 02,00%*7.800,00 = 156,00€

Υγεία: 06,95%*7.800,00 = 542,10€

Αναδρομικά υγείας: 00,65%*7.800,00 = 50,70€

Επικουρικό: 07,00%*7.800,00 = 546,00€

Αναδρομικά επικουρικού: 00,60%*7800,20 = 46,80€

Εφάπαξ: 04,00%*7.800,00 = 312,00€

Αναδρομικά εφάπαξ: 00,40%7.800,00 = 31,20€

Ειδική προσαύξηση: 12,00%*7.800,00 = 936,00€

ΟΑΕΔ: 120,00€

Σύνολο: 4.300,70€

Έτη: Χ 8,00

Σύνολο στα 8 έτη 34.405,60€

Προσαυξήσεις περίπου 30% 10.321,68€

Σύνολο οφειλής: 44.727,28€

Κούρεμα προσαυξήσεων 85% -8.773,43€

Τελικό ρυθμιζόμενο: 35.953,85€

Επιτόκιο 5%

Τελικό ποσόν πληρωμής: 45.762,00€

Δόση: 381,35€

Δείτε το κείμενο και σε μορφή pdf: ASM_diekdikiseis_erotiseis_Ypourgeio_10 Febr 2019

1 comment

  • Δημήτρης on February 10, 2019 at 7:22 pm
  • Reply

  Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες της ΑΣΜ, εδώ όμως κυκλοφορούν δημοσιεύματα τύπου ότι οι μηχανικοί “δεν είναι βέβαιο” ότι θα υπαχθούν στον επανυπολογισμό, στην ρύθμιση των 120 δόσεων που αναμένεται να γίνει. Ρωτήστε αν θέλετε τον υφυπουργό, σχετικά. Ευχαριστώ.
  Δημήτρης Σμέρνος

Leave a Reply

Your email address will not be published.