Πρακτικά Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών 13/9/2018

Στη συνέλευση της ΑΣΜ που πραγματοποιήθηκε την πέμπτη 13/9/2018 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. ΚΕΑΟ

Οι ληστρικές και νομικά άκυρες διαδικασίες που ακολουθούνται από ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ προκειμένου να εισπράξουν (αρπάξουν) όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία από τους ασφαλισμένους.
Όσον αφορά την τεκμηρίωση του παράνομου των ειδοποιητηρίων του ΚΕΑΟ:
Είναι πλέον σαφές ότι τα ειδοποιητήρια του ΚΕΑΟ δεν συνοδεύονται με ανάλυση οφειλών – όπως θα ήταν απαιτούμενο σε μια σύννομη διαδικασία.
Χαρακτηριστικά, όπως μας πληροφόρησε κάποιος συνάδελφος που επέμεινε να ενημερωθεί σχετικά με το είδος των οφειλών του, αυτό που κατάφερε τελικά ήταν να δει την ανάλυση στην οθόνη του υπαλλήλου, καθότι ο ΕΦΚΑ δεν παρέχει σχετικά στοιχεία στους οφειλέτες. Από τον ίδιο συνάδελφο βεβαιώνεται ότι στις οφειλές που καταλήγουν στο ΚΕΑΟ περιλαμβάνονται οι εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ και τα Αναδρομικά, οφειλές δηλαδή που χρεώνονται καταχρηστικά.
Επιπλέον οι οφειλές που αναγράφονται στα ατομικά ειδοποιητήρια που στέλνει το ΚΕΑΟ δεν είναι απαραίτητα όλες οι οφειλές που έχουν χρεωθεί από τον ΕΦΚΑ, αλλά ούτε αυτό γνωστοποιείται στον οφειλέτη.

Αναφορικά με το ζήτημα του ΚΕΑΟ αποφασίστηκαν κατ’ αρχήν τα εξής:
α. Να συμπληρωθεί το ήδη υπάρχον κείμενο τεκμηρίωσης του παράνομου χαρακτήρα του ΚΕΑΟ με τα νέα δεδομένα καθώς και με το κείμενο που είχε σταλεί στον Καραμπούλια.
Στο είδος των οφειλών που δεν δικαιούται να απαιτεί το ΚΕΑΟ θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εισφορές για τον κλάδο υγείας στον βαθμό που ο οφειλέτης είχε αποκλειστεί από το δικαίωμα στην περίθαλψη / δεν είχε ασφαλιστική ικανότητα, κατά το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η οφειλή του.
β. να γίνει προσπάθεια συντονισμού με δικηγόρους και ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, καθώς το θέμα του ΚΕΑΟ και των οφειλών αλλά και του ασφαλιστικού γενικότερα αφορά σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων.
γ. Να γίνει παρέμβαση στην επόμενη διοικούσα του ΤΕΕ ώστε να ενημερωθούμε για τις κινήσεις που έχουν γίνει από το ΤΕΕ και να ενημερώσουμε για τα νέα στοιχεία που μας έχουν αποσταλεί. Στο ΤΕΕ θα τεθούν επίσης τα θέματα διαγραφής οφειλών, επιτροπής για το ασφαλιστικό και αναδρομικών διαγραφών.

2. Επίδομα Ανεργίας

Συζητήθηκε η νέα υπουργική απόφαση για το επίδομα ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων – η οποία εξαιρεί όλους τους ανέργους.
Παρά το γεγονός ότι μετά από 5 χρόνια εκδόθηκε επιτέλους η απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμου υπουργική απόφαση, το επίδομα ανεργίας συνεχίζει να μην αποδίδεται στους ελάχιστους δικαιούχους του, διότι εκκρεμεί, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η σχετική εγκύκλιος.
Οι ‘αυστηρότατες’ προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος που ουσιαστικά εξαιρούν την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων απ’ αυτό το δικαίωμα, περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο: “Σχετικά με την ΥΑ για το βοήθημα ανεργίας στο ΕΤΑΑ”. Επιπλέον όσων λέγονται στο συγκεκριμένο άρθρο, επισημάνθηκε ότι η προϋπόθεση για πληρωμή υπέρ ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 χρόνια – λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η χρέωση για τους μηχανικούς ξεκίνησε μόλις το 2013 – είναι μια προϋπόθεση που ουσιαστικά αποκλείει την πλειοψηφία των ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων.
Να σημειωθεί ότι μετά από πιέσεις, η προϋπόθεση να μην υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές αποσύρθηκε.

3. Αιτήσεις Αναδρομικής Διαγραφής από το τ. ΤΣΜΕΔΕ

Ακόμα δεν εφαρμόζεται η εγκύκλιος/οδηγία για την προώθηση των αναδρομικών διαγραφών που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ, από τις 26/3/2018.
Αναφορικά με το πρόβλημα συνέχισης της χρέωσης με ασφαλιστικές οφειλές των συναδέλφων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής από το τ. ΤΣΜΕΔΕ, αποφασίστηκαν τα εξής:
α. Κάλεσμα σε κινητοποίηση στη Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης στο τ. ΤΣΜΕΔΕ με σκοπό την άσκηση πίεσης ώστε να δοθούν απαντήσεις στις αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής των συναδέλφων. Οποιαδήποτε απάντηση, έστω κι αρνητική, θα ξεκαθαρίσει κατ’ αρχήν τους λόγους μη εφαρμογής της εγκυκλίου. (Άλλωστε, προϋπόθεση για να γίνει ένσταση / αίτηση θεραπείας στους αρμόδιους – όταν ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες – είναι να έχει προηγηθεί αρνητική απάντηση από τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης υπηρεσίας).
β. Απάντηση στο email που μας έστειλε το Υπουργείο Εργασίας που θα ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος/οδηγία παρόλο που έχει σταλεί στον ΕΦΚΑ δεν εφαρμόζεται. Θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση κινητοποίησης μας στο ΤΣΜΕΔΕ και θα προταθεί να παραβρεθεί κάποιος εκπρόσωπος του υπουργείου ώστε να ξεκαθαριστούν επί τόπου οι λόγοι της κωλυσιεργίας.
γ. Το θέμα θα τεθεί στο ΤΕΕ, με σκοπό να ελεγχθεί το είδος των κινήσεων που μπορούν να γίνουν από τη νομική του υπηρεσία, όσον αφορά την καθυστέρηση τόσο της εφαρμογής της εγκυκλίου όσο και της οποιασδήποτε ανταπόκρισης στις αιτήσεις των συναδέλφων εκ μέρους της υπηρεσίας.
δ. Θα σταλεί από συνάδελφο η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) για σχετικά θέματα και κείμενο – πρότυπο (που θα συντάξει ο ίδιος συνάδελφος) το οποίο θα δημοσιοποιηθεί ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι που έχουν κάνει αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής να απευθυνθούν και στον ΣτΠ.

Θέματα που δεν συζητήθηκαν:
• Απόδοση αρμοδιοτήτων στην Δ.Ε. Μηχανικών ΕΦΚΑ – που παραμένει σε εκκρεμότητα.
• Μη αποδιδόμενες συντάξεις

Leave a Reply

Your email address will not be published.