Συνάντηση αλληλοενημέρωσης και συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τις ‘120 δόσεις’ – Παρασκευή 29/11/2019, στις 7:30 μ.μ., στον ΣΑΔΑΣ

 • Συνάντηση αλληλοενημέρωσης και αναζήτησης συλλογικής αντιμετώπισης στα προβλήματα που σχετίζονται με την ένταξη των ασφαλιστικών οφειλών στη ‘ρύθμιση των 120 δόσεων’ 
 • Παρασκευή 29/11/2019, στις 7:30 μ.μ., στον ΣΑΔΑΣΒρυσακίου 15, Πλάκα

  Έχοντας διαπιστώσει ότι η προσπάθεια ένταξης των ασφαλιστικών οφειλών στη ρύθμιση των 120 δόσεων, επιφυλάσσει πολλές δυσκολίες – ασάφειες, αντιφάσεις και περιπλοκές – για όσους το επιχειρούν, Ομάδα Πρωτοβουλίας της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σε Συνάντηση, την Παρασκευή 29/11/2019, στις 7:30 μ.μ., στον ΣΑΔΑΣ, με σκοπό την αλληλοενημέρωση επί του θέματος και την καταγραφή των προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι οφειλέτες – για κάποιους από τους οποίους, οι όροι που τίθενται είναι σαφώς απαγορευτικοί.

  Μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών, θα επιχειρηθεί η ομαδοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια ένταξης των οφειλών στις ‘120 δόσεις’ και η ανάδειξη της δυνατότητας συλλογικής αντιμετώπισής τους

  Οι στόχοι μας είναι:

  • Η από κοινού αναζήτηση λύσεων – όπου αυτό είναι εφικτό
  • Η διαμόρφωση/διατύπωση συλλογικών διεκδικήσεων
  • Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις που ενδεχομένως θα αποφασιστούν επί τόπου

  Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

Leave a Reply

Your email address will not be published.