Ενημέρωση από την παρέμβαση στην ΔΕ ΤΕΕ (30/1/18)

αΣχετικά με τις αναδρομικές εισφορές του νόμου 3986/11. 

Η ΔΕ ΤΕΕ έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της υποχρέωσης καταβολής των αναδρομικών αυξήσεων στις εισφορές του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Μεθοδεύοντας κάποιες ομαδικές προσφυγές εναντίον της πληρωμής των αναδρομικών του Β εξαμήνου του ’12, στοχεύει σε πιλοτική δίκη, όπου θα κριθεί ως μη υποχρεωτική η πληρωμή των αναδρομικών. (σημειωτέον ότι η προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής είναι 60 μέρες από την έκδοση των ειδοποιητηρίων).

Πιθανότατα να γίνει το ίδιο για το επικουρικό και το εφάπαξ, όταν εκδοθούν τα σχετικά ειδοποιητήρια.

Ενημερωθήκαμε πως από 30/6/18 Όλες οι οφειλές (από το πρώτο ευρώ) θα πηγαίνουν στο ΚΕΑΟ.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας για το θέμα των ασφαλιστικών οφειλών και ιδιαίτερα των αναδρομικών.

βΤο αίτημα της απαλλαγής των άνεργων μηχανικών και όσων δεν έχουν εισόδημα από το επάγγελμα μηχανικού από τη συνδρομή στο ΤΕΕ

Το αίτημα θα μελετηθεί και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ σε συνδυασμό με το  επόμενο θέμα

γΤο θέμα της μη χορήγησης των απαιτούμενων εγγράφων σε περίπτωση οφειλής (ενημερότητα ΤΕΕ, βεβαίωση περί επαγγελματικής διαγωγής μηχανικών, καθώς και το κλείσιμο του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ για όσους οφείλουν.

δΤο ζήτημα του ΙΕΚΕΜ, το οποίο βρίσκεται υπό εκκαθάριση, και το γεγονός πως τόσο οι εισηγητές συνάδελφοι, όσο και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί   

Ενημερώσαμε για το ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί σε επόμενη ΔΕ

εΤο θέμα του νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ όχι μόνο για επίδομα ανεργίας, αλλά και για δημιουργία θέσεων εργασίας και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς από αυτό το κονδύλι για τη μετατροπή συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

Ενημερώσαμε για το θέμα το οποίο επίσης θα συζητηθεί σε επόμενη ΔΕ.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση: ΟΙΚ 45857/772 – ΦΕΚ Β 3534/2017

στ. Το ζήτημα της σύγκλισης της αντιπροσωπείας σε χώρο μη προσβάσιμο στους συναδέλφους (Βουλή) το ερχόμενο Σάββατο

Αναφέραμε πως, κατά παράβαση του 1486/84 νόμου λειτουργίας του ΤΕΕ, όπου ξεκάθαρα ορίζεται στο αρ.7 παρ.11 ότι “11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια“. Για την πραγματοποίηση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ το Σάββατο 3 Φεβ. 2018 επιλέχθηκε η αίθουσα της Γερουσίας, στη Βουλή. Ο χώρος της Βουλής δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμος, παρά μόνο με πρόσκληση, Κατ’ επέκταση αυτομάτως ο δημόσιος χαρακτήρας της συνεδρίασης παραβιάζεται. Η επιλογή του χώρου δηλώνει ξεκάθαρα την άρνηση του προεδρείου στον έλεγχο και την αντίληψή του περί Δημοκρατίας, αποκλείοντας τη φυσική παρουσία των Μηχανικών από τη συνεδρίαση 

Leave a Reply

Your email address will not be published.