Ενημέρωση από τη συνάντηση της ομάδας εργασίας “Συμβολή στη συγκρότηση εναλλακτικού μοντέλου πολιτικής-οικονομικής οργάνωσης από τα κάτω”, Παρασκευή 20 Μαϊου, 7:30 μ.μ.

Στην συνάντηση της ομάδας εργασίας “Συμβολή στη συγκρότηση εναλλακτικού μοντέλου πολιτικής-οικονομικής οργάνωσης από τα κάτω”, που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ την Παρασκευή 20/5/16 καταλήξαμε συνοπτικά στα εξής:
  • Προσπαθώντας να στήσουμε δομές συνεργασίας στον τομέα της αυτοαπασχόλησης συμπληρώνουμε λίστα συναδέλφων (ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο) όπου αναφέρεται ειδικότητα μηχανικού και ενδεχομένως αντικείμενο ειδίκευσης. Έτσι θα διευκολυνθούν οι επαφές για την συγκρότηση συνεργασιών.
  • Στο ίδιο πλαίσιο θα διερευνηθούν και θα ανακοινωθούν αντικείμενα προτεινόμενων συνεργασιών (πιθανώς με την μορφή προτεινόμενου έργου).
  • Θα υπάρξει επαφή με συλλογικότητες αλληλεγγύης σε κατειλημμένες / αυτοδιαχειριζόμενες βιοτεχνίες (ΒΙΟΜΕ, “Ρομπέν του ξύλου”), καθώς και με τους ίδιους τους παραγωγούς, προκειμένου να συμμετάσχουμε στην αλληλεγγύη και να αναζητήσουμε αντικείμενα μηχανικού ως προς τα οποία μπορεί να υπάρξει στήριξη ή και συνεργασία μαζί τους.
  • Θα αναζητηθούν επαφές με επιστήμονες / πανεπιστημιακούς που έχουν συμμετάσχει σε έρευνες ή μελέτες αξιοποίησης υποδομών εθνικής κλίμακας προς όφελος της κοινωνίας και σε αντινεοφιλελεύθερη κατεύθυνση
Αν κάποιοι/ες συνάδελφοι που δεν ήταν την Παρασκευή θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην ομάδα, παρακαλούνται να ενημερώσουν.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.