Ενημέρωση: Συνάντηση ομάδας μηχανικών της ΑΣΜ με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, με θέμα το ΚΕΑΟ

Στην συνάντηση ομάδας μηχανικών της ΑΣΜ με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, κο Στασινό – που έγινε την Τρίτη, 10/7/2018 – τέθηκαν και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

 1. Το θέμα της πρόσφατης, αμφιβόλου νομιμότητας, Υπουργικής Απόφασης – με Α.Π.: 29715/2410 που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» – ως προς την οποία εξετάζεται σοβαρά από το ΤΕΕ το ενδεχόμενο προσβολής της με Αίτηση Ακύρωσης. Με αυτό το αντικείμενο, θα γινόταν συνάντηση του Γ. Στασινού με τους συνεργαζόμενους με το ΤΕΕ δικηγόρους (που ειδικεύονται στο Ασφαλιστικό), την επόμενη Δευτέρα (16/7/2018).
 2. Το πρόβλημα που δημιουργεί η επίθεση του ΚΕΑΟ σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων, μέσω της μαζικής αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων ληξιπροθέσμων οφειλών’.
  • Επισημάνθηκε ότι η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται χωρίς να έχουν εξεταστεί οι περιπτώσεις συναδέλφων με: α) κλειστά βιβλία, β) αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής, γ) χρέη κάτω των 5000 € και δ) στα χρέη που θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και καταλήγουν στο ΚΕΑΟ, συγκαταλέγονται και οι αναδρομικές εισφορές (εναντίον των οποίων έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ με συντονισμό του ΤΕΕ).
   Ζητήθηκε εκ μέρους του
   προέδρου Γ. Στασινού, η παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων – με την αντίστοιχη προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίων.
  • Επισημάνθηκε η ασάφεια που επικρατεί όσον αφορά:
   – την διαδικασία με την οποία ο ΕΦΚΑ αποφασίζει την αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ
   – την διαδικασία μέσω της οποίας το ΚΕΑΟ προσδιορίζει το εκάστοτε τελικό οφειλόμενο ποσόν για να εκδώσει τα ‘ραβασάκια’ του και τονίστηκε το σκανδαλώδες της
   απουσίας ανάλυσης χρεώσεων που θα έπρεπε να συνοδεύει την κάθε ατομική ειδοποίηση.
  • Ζητήθηκε η παρέμβαση του ΤΕΕ προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, προκειμένου:
   α. Να διευκρινιστούν οι ανωτέρω διαδικασίες
   β. Να ‘παγώσει’ η αποστολή στοιχείων από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ και η έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων εκ μέρους του ΚΕΑΟ, καθώς προς το παρόν δεν έχουν ενημερωθεί τα μητρώα της υπηρεσίαςδεν έχει γίνει εκκαθάριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών οφειλών και δεν έχει ενεργοποιηθεί η διοικούσα επιτροπή που θα εξετάζει τις αιτήσεις θεραπείας των ασφαλισμένων (π.χ. για αναδρομικές διαγραφές).
  • Ζητήθηκε η νομική συνδρομή του ΤΕΕ όσον αφορά την ανάγκη υποβολής αιτήσεων Ανακοπής / Αναστολής εκ μέρους των (αδύναμων) συναδέλφων, έναντι των ισχυρισμών του ΚΕΑΟ σχετικά με το οφειλόμενο ποσό.
  • Από πλευράς του προέδρου, προτάθηκε στην ΑΣΜ η συλλογή παραδειγμάτων και η ομαδοποίηση των περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά που θα προσφέρει στους συναδέλφους την δυνατότητα κατάθεσης ομαδικών προσφυγών σε διοικητικό πρωτοδικείο και μπορούν να γίνουν με συντονισμό του ΤΕΕ.

Από τον συνάδελφο Γιάννη Πάνου που παραβρέθηκε την ίδια μέρα (10.7.2018) στη συζήτηση της Δ.Ε. / ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό και το ΚΕΑΟ, ενημερωθήκαμε ότι:

-Συζητήθηκε η πρόταση της ΑΣΜ – περί νομικής υποστήριξης του ΤΕΕ σε συναδέλφους που πλήττονται από το ΚΕΑΟ

-Υπήρξε τοποθέτηση υπέρ της Διαγραφής των ασφαλιστικών οφειλών (τουλάχιστον αυτών που αφορούν το χρονικό διάστημα 2011 – 2016) από τον Ν. Ανδρεαδάκη (ΡΠΜ)
Ο πρόεδρος Γ. Στασινός θα ετοιμάσει επιστολή προς τον Πετρόπουλο. Θα συζητηθεί το περιεχόμενο; Δεν έγινε σαφές.

-Μετά από πρόταση του Γ. Κυριακόπουλου (ΕΛΕΜ), αποφασίστηκε η επανασυγκρότηση της Επιτροπής του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό, την ερχόμενη εβδομάδα. Εκτός από μέλη της ΔΕ, στην επιτροπή θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα που θα προταθούν.

Σχετικά άρθρα:

 • Δεν υπάρχουν

Υπογράφω – Διεκδικώ: Κατάργηση των Αναδρομικών Εισφορών του Ν.3986/2011 – Επιστροφή των ήδη καταβληθέντων χρημάτων για την εξόφληση των Αναδρομικών στους ασφαλισμένους μηχανικούς

Featured

Η ΑΣΜ καλεί όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τα αιτήματα προσυπογράφοντας το ακόλουθο κείμενο.

Υπογράφω – Διεκδικώ: Κατάργηση των Αναδρομικών Εισφορών του Ν.3986/2011. Επιστροφή των ήδη καταβληθέντων χρημάτων για την εξόφληση των αναδρομικών στους ασφαλισμένους μηχανικούς.

Θεωρούμε καταχρηστική την εφαρμογή του νόμου 3986/11 και τουλάχιστον σκανδαλώδη και παράτυπη την επιβολή πληρωμής των συγκεκριμένων εισφορών από τον ΕΦΚΑ.
Απαιτούμε συνεπώς, την Άμεση Κατάργηση των Αναδρομικών Εισφορών και την Επιστροφή των ήδη καταβληθέντων χρημάτων για την αποπληρωμή τους στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Η παράλογη απαίτηση αναδρομικής καταβολής των αυξήσεων εισφορών του πρώην ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ (που επιβλήθηκαν με τον Ν.3986/2011 – άρθρο 44 – και που με συνεχείς κινητοποιήσεις είχαμε καταφέρει να αναστείλουμε) βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο – και ενώ η απορρόφηση των κλαδικών ταμείων από τον ενιαίο ΕΦΚΑ αποτελεί πλέον γεγονός. Άλλο ένα χαράτσι που, στα πλαίσια της πλήρους μετάλλαξης του ασφαλιστικού συστήματος και της χρήσης του ως μέσου επιβολής πρόσθετης φορολόγησης, συμβάλλει στην κατασκευή νέων χρεών σε βάρος των ήδη οικονομικά εξουθενωμένων μηχανικών. Άλλη μια οφειλή, η μη εξόφληση της οποίας μετατρέπεται σε Απειλή – Απειλή απώλειας ρυθμίσεων και διακανονισμών, άρσης της ασφαλιστικής ικανότητας και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων των ασφαλισμένων – εφόσον η οφειλή αυτή έχει κριθεί ληξιπρόθεσμη και έχει αποσταλεί στο ΚΕΑΟ.
Οι προσφυγές των μηχανικών στη δικαιοσύνη που κατατέθηκαν με το συντονισμό του ΤΕΕ, καταδεικνύουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, πέραν του κοινωνικά άδικου, τον παράνομο χαρακτήρα των αναδρομικών οφειλών, μέσω των οποίων παραβιάζεται το Σύνταγμα. Οι εν λόγω προσφυγές έχουν, από 17/04/2018, εισαχθεί στο ΣτΕ όπου και θα διεξαχθεί πρότυπη δίκη.
Με δεδομένο αυτό το γεγονός, η απόφαση επ’ αόριστον παράτασης όσον αφορά την καταβολή των ‘αναδρομικών’, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, θα ήταν το ελάχιστο αναμενόμενο από το Δ.Σ. / ΕΦΚΑ – πράγμα που ουδέποτε συνέβη.
Θεωρούμε απόλυτα κατανοητή την αδυναμία καταβολής των αναδρομικών από τους μηχανικούς που ζουν από τη δουλειά τους, τους άνεργους και υποαπασχολούμενους που στα πλαίσια της συνεχιζόμενης λιτότητας και της διαρκούς επιβολής μέτρων οικονομικής αφαίμαξης, επιδίδονται καθημερινά σε ένα άνισο αγώνα επιβίωσης.
Θεωρούμε καταχρηστική την εφαρμογή του νόμου 3986/11 και τουλάχιστον σκανδαλώδη και παράτυπη την επιβολή πληρωμής των συγκεκριμένων εισφορών από τον ΕΦΚΑ.
Απαιτούμε συνεπώς, την Άμεση Κατάργηση των Αναδρομικών Εισφορών και την Επιστροφή των ήδη καταβληθέντων χρημάτων για την αποπληρωμή τους στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

 

Σχετικά άρθρα:

 • Δεν υπάρχουν

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΑΟ

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν ήδη λάβει σημειώματα από το ΚΕΑΟ και έχουν αναλυτικά στοιχεία για τις οφειλές τους

να μας στείλουν (με σβησμένα τα στοιχεία τους αν θέλουν) τα σχετικά έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το είδος των χρεώσεων που διαμορφώνουν το τελικό (αναγραφόμενο) ποσό της οφειλής και να διακρίνουμε τις χρεώσεις εκείνες που είτε είναι καταχρηστικές, παράνομες ή αμφισβητούμενες, είτε δεν υφίστανται. Τα στοιχεία μπορούν να σταλούν είτε κατευθείαν στην παρούσα λίστα googlegroups είτε στο email της ΑΣΜ synelefsimixanikon@gmail.com
 1. Σχετικά με το θέμα της πρόσφατης υπουργικής απόφασης (με Α.Π.: οικ. 29715/2410, υπογεγραμμένης από τον υφυπουργό Α. Πετρόπουλο) που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», σύμφωνα με την οποία διαβιβάζονται πλέον από τον Ε.Φ.Κ.Α. στο Κ.Ε.Α.Ο. «…όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης…»:

α.  Επιβεβαιώθηκε από δικηγόρο ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι  παράνομη λόγω αντίφασης της με τον ισχύοντα νόμο 4172/13 – ο οποίος ουδέποτε τροποποιήθηκε.

β.  Ενημερώσαμε την ΔΕ ΤΕΕ που από ότι φαίνεται εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να γίνει Αίτηση Ακύρωσης.

 1. Στο σύνολο των οφειλών που αποστέλλονται από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ – το οποίο με τη σειρά του αποστέλλει τις γνωστές Ατομικές Ειδοποιήσεις για ρύθμιση εντός 20 ημερών με την απειλή κατασχέσεων – περιλαμβάνονται (πιθανότατα) οφειλές οι οποίες είτε δεν υφίστανται, είτε είναι καταχρηστικές.

      Σχετικά με αυτό το θέμα:

α.  Ζητήσαμε από τον κ. Καραμπούλια (τέως νομικό σύμβουλο του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ) την αναστολή της αποστολής οφειλών, εκ μέρους της διεύθυνσης εισφορών του ΕΦΚΑ προς το ΚΕΑΟ καθώς προς το παρόν, δεν έχουν ενημερωθεί τα μητρώα της υπηρεσίας όσον αφορά τους συναδέλφους με κλειστά βιβλία, δεν έχει γίνει εκκαθάριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών οφειλών και δεν έχει ενεργοποιηθεί η διοικούσα επιτροπή που θα εξετάζει τις αιτήσεις θεραπείας των ασφαλισμένων (π.χ. για αναδρομικές διαγραφές). Δεν είναι δυνατόν να αποστέλλονται στο ΚΕΑΟ οφειλές που δεν υφίστανται.

β.  Ζητήσαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕ ΤΕΕ κ. Στασινό και τους νομικούς του ΤΕΕ για την διαχείριση του θέματος αυτού, τόσο σε ατομικό επίπεδο – αιτήσεις ανακοπής, αναστολής – όσο και σε συλλογικό. Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη το πρωί.

γ.  Προσπαθούμε εν τω μεταξύ, μέσω συναδέλφων που έχουν ήδη λάβει σημειώματα από το ΚΕΑΟ, να βρούμε αναλυτικά στοιχεία για το είδος των χρεώσεων που διαμορφώνουν το τελικό (αναγραφόμενο) ποσό της οφειλής, ούτως ώστε να διακρίνουμε τις χρεώσεις εκείνες που είτε είναι καταχρηστικές, παράνομες ή αμφισβητούμενες είτε δεν υφίστανται.

δ.  Συζητήσαμε με  δικηγόρο το θέμα ώστε να ενημερωθούμε για την διαδικασία που ακολουθεί το ΚΕΑΟ και για τις κινήσεις άμυνας που μπορούν να γίνουν από τον ασφαλισμένο (Περιμένουμε αναλυτική ενημέρωση)

ε.  Διερευνούμε αν προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης στο ΚΕΑΟ.

Σχετικά άρθρα:

 • Δεν υπάρχουν

Nέα υπουργική απόφαση για ΚΕΑΟ

Από δημοσιεύσεως της παρούσας στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διαβιβάζονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης

«Τροποποίηση της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».

Δείτε την απόφαση και σε μορφή pdf: ΨΑΥΣ465Θ1Ω-2ΚΒ

Σχετικά άρθρα:

 • Δεν υπάρχουν

Κατασχέσεις – ρεσιτάλ ασυδοσίας, αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας

Η πρόσφατη σφοδρή φοροεπιδρομή του Απριλίου επικαιροποίησε το θέμα των Κατασχέσεων χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, αναδεικνύοντας τις τεράστιες διαστάσεις του προβλήματος.

Το ζήτημα ωστόσο, παραμένει σταθερά στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης – ένα ζήτημα ταμπού, για το οποίο κανείς δεν θέλει να μιλάει – παρά το γεγονός ότι αποτελεί ανοιχτή πληγή, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί συνάδελφοι μας, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι μ’ αυτή την απίστευτη πρακτική οικονομικής εξόντωσης. …

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης μνημονιακής πολίτικης, οι Κατασχέσεις χρημάτων συγκαταλέγονται στα ‘μέτρα αναγκαστικής είσπραξης’ που έχουν επιβληθεί με βάση τον ιδρυτικό νόμο της ΑΑΔΕ. Ο νόμος 4389/2016, υπεύθυνος για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2017. (Σημειωτέον ότι η εν λόγω Αρχή που ουσιαστικά καταργεί τις αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομικών, αντίκειται στις επιταγές του Συντάγματος, καθώς αφενός αναλαμβάνει αρμοδιότητες του στενού πυρήνα του κράτους και αφετέρου δεν υπόκειται σε κανενός είδους πολιτικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και ενώ χαρακτηρίζεται από πολίτικη ανευθυνότητα, η ΑΑΔΕ έχει επιφορτιστεί με κρίσιμα καθήκοντα, όπως η είσπραξη των εσόδων του κράτους και η οργάνωση των φορολογικών ελέγχων…)

Νόμιμα λοιπόν, στο βωμό των ‘εισπράξεων’ και του πρωτογενούς πλεονάσματος, η παραμικρή οφειλή γίνεται αφορμή ακαριαίας ενεργοποίησης ενός τερατώδους μηχανισμού που έχει στηθεί για να αποσπά δια της βίας τα χρήματα των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των αδύναμων, κτλ) και να τα μεταφέρει στα χεριά λίγων και εκλεκτών…

Παράλληλα τρομοκρατεί τους φορολογουμένους που πλήττονται, συνδυάζοντας την υφαρπαγή των χρημάτων τους με τον ευτελισμό της αξιοπρέπειας τους και την παραβίαση στοιχειωδών δικαιωμάτων τους

Η διαδικασία της κατάσχεσης είναι ταχύτατη και δεν περιλαμβάνει προειδοποίηση και ενημέρωση του οφειλέτη ενώ συνδυάζεται με πλήρη αδιαφορία για την τρέχουσα οικονομική και επαγγελματική του κατάσταση. Συνίσταται στην εκ μέρους της ΑΑΔΕ, ταυτόχρονη εντολή δέσμευσης προς όλες τις τράπεζες στις οποίες ο οφειλέτης διαθέτει λογαριασμούς, προκειμένου να γίνει η αναγκαία αφαίρεση χρημάτων’. Οι τράπεζες, ενεργούν επίσης ταυτόχρονα, και το οφειλόμενο ποσόν είναι δυνατόν να κατασχεθεί εις διπλούν, τριπλούν ή και τετραπλούν – ανάλογα με τον αριθμό τραπεζικών λογαριασμών που ενδεχομένως διαθέτει ο οφειλέτης. Διότι, άπαξ και έχει δεχτεί εντολή της ΑΑΔΕ, η τράπεζα προχωρεί αυθαίρετα, χωρίς καμία διενέργεια ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων, σε δέσμευση και κατάσχεση τραπεζικών υπολοίπων, ακόμη κι αν το οφειλόμενο ποσό έχει ήδη καταβληθεί.

Στους άθλιους όρους αυτής της μαζικότατης επίθεσης – που υφίστανται όλοι όσοι λόγω οικονομικής στενότητας άφησαν απλήρωτες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση – έρχεται να προστεθεί ο εμπαιγμός του δήθεν ακατάσχετου λογαριασμού – που ισχύει μόνο για το ποσό 1250 € ενώ αν υπάρχει συνδικαιούχος οφειλέτης, ο λογαριασμός αντιμετωπίζεται γι’ αυτόν ως καταθετικός και ποσοστιαία κατάσχεται (3 συνδικαιούχοι, ο ένας οφειλέτης, κατάσχεται το 1/3 κι ας είναι κάτω από 1250€). Ούτε το ‘επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης’ ούτε το ‘επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ’ ή το ‘επίδομα θέρμανσης’, κτλ., έχουν γλυτώσει από την συνδυασμένη βαρβαρότητα ΑΑΔΕ και Τραπεζών.

Επιπλέον, τα αδίκως κατασχεθέντα χρήματα ουδέποτε επιστρέφονται άμεσα. Κρατούνται, με πρόσχημα ακόμη και οφειλές μη βεβαιωμένες, μέχρι νεωτέρας εντολής από την εφορία (που πλέον ταυτίζεται με την ΑΑΔΕ)

Αλλά, εξ όσων γνωρίζουμε, η παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων συνιστά Έγκλημα. Το έγκλημα έχει όνομα: καλείται Υπεξαίρεση. Συντελείται δε, εν κρυπτώ, με την ανοχή της κοινωνίας και την (ένοχη;) σιωπή των ίδιων των θυμάτων του

Απέναντι στο πρόβλημα που θέτει η νομιμοποιημένη Αδικία και ο θεσμοποιημένος Παραλογισμός, η αναζήτηση ατομικών λύσεων αποτελεί αυταπάτη. Μόνο η συλλογική προσπάθεια και οργάνωση μπορεί να ανακόψει την ορμή των συστηματικών επιθέσεων και να μετατρέψει το εφιαλτικό σενάριο της απώλειας σε παρελθόν. …

Σχετικά άρθρα:

 • Δεν υπάρχουν